Ngày/giờ thuê xe
Chọn điểm đi
Ngày giờ trả xe
Chọn điểm đến

Facebook

Chi tiết loại xe

Toyota Hiace

Số người : 16
Số cửa xe : 4
Số hành lý : 2
Size :
Mô tả :