Ngày/giờ thuê xe
Chọn điểm đi
Ngày giờ trả xe
Chọn điểm đến

Facebook

Chi tiết loại xe

Toyota Camry 2.5G

Số người : 4
Số cửa xe : 4
Số hành lý : 2
Size :
Mô tả :